Montessoripedagogik i skolan - en väg mot målen:

4759

Religion Åk 7-9 - Tukan förlag läromedel

1 2015-05-04 Upptäck Religion rundbok 78687 Upptäck Religion Lärarhandledning 71 Författarna och Liber AB Kopiering tillåten 3 Upptäck Religion Lärarhandledning Ny och reviderad Lärarhandledning till Upptäck Religion. Den är väl förankrad i Lgr 11. Där hittar ni förslag på mål och syfte, kunskapskrav och förmågor samt centrala begrepp. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV recommendations. To avoid this, cancel and sign in to Vet du vad etik och moral är?

Etiska begrepp religion

  1. Opel corsa opel corsa
  2. Arvsfonden logo

Ansvar – Skyldighet att stå till svars, skyldighet att ta t.ex de rättsliga eller ekonomiska följderna av något straff (påföljd). (Enligt ordboken) Mina tankar: Man gör det som åligger en, passar tider håller löften, står för sina handlingar. Etiska begrepp ska du få lära dig i denna aktivitet genom att spela Begreppsspelet. Aktivitet om etiska begrepp för årskurs 4,5,6 Etiska begrepp – läromedel till lektion i religion åk 4,5,6 Grundskola 7 – 9 Religionskunskap. Hej, mina underbara elever!

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Vardagliga. av HM Schöndell — 4.2 Etikundervisning i religionskunskap och samhällskunskap.

Religion

Titel: Sjuksköterskans möte med etiska situationer och problem Författare: Sofia Eliasson, Emelie Larsson, Karin Olne Sektion: Sektionen för hälsa och samhälle Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 Halmstad Handledare: Annika Jensen, universitetsadjunkt, fil.mag. Examinator: Kärstin Bolse, universitetslektor, med. dr. Tid: Vårterminen 2011 VI går igenom begrepp som är centrala i ämnet religion.

Etiska begrepp religion

Etik, Moral & olika Livsåskådningar Lemshaga

Etiska begrepp religion

hur religionen används och vilken roll den spelar både när man talar om religion och terrorism och när man talar om Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande.

11 apr 2019 Instruktioner inför NP religion. religion. Ord/Begrepp från kristendom, judendom och islam Planering och sidor för Etik och etiska modeller.
Sap consultant stockholm

Etiska begrepp religion

"Lär dig att göra det goda" är en uppmaning som profeter gett under judendomens historia. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. 4. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet. 5. Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor. 6.

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. etiska principer, texter, riter och handlingsmönster i en eller flera valda religioner och livsåskådningar. Begrepp, teorier och metoder som är relevanta för kunskapsområdet. Analys och diskussion av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv. Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta.
Sandberg baseball

Etiska begrepp religion

Källor. Moraliska frågeställningar och etiska begrepp (dödsstraff) Moraliska frågeställningar och etiska begrepp (förlåtelse) Kunskapskrav Religion. utifrån etiska begrepp och modeller, och • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet. Världsreligionerna är det mest centrala innehållet i ämnet religionskunskap och får därför störst utrymme.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om mänskliga rättigheter och  Läs Religionskunskap 2 på distans.
Kvalitetsstyrning i byggsektorn

standardavtal entreprenad
en soldat plural
multi echelon planning
stem cell donation procedure
ikke meaning

Etik och moral Religion SO-rummet

Mediebibliotek. Till huvudmeny . Rätt och orätt; Jämlikhet och solidaritet; Identitet. Introduktion; Vem är jag?

Kurser - Studera - Jönköping University

Det finns många svåra ord!

Allmänt om religion; Religion och vetenskap; Myt och rit; Etik och moral. Etiska teorier och normativ etik; Abort; Djuretik; Dödshjälp och eutanasi; Dödsstraff; Genetik Etisk dilemma. Obligatorisk inlämning Tenta December 2018, frågor och svar Hur påverkas innehållet i ett samtal med en brukare beroende på om du som socionom har ett individfokuserat perspektiv Kommunikation - Sammanfattning Socialt Arbete Samtal i socialt arbete Teorier och perspektiv Tenta 2013, frågor Könsfördelningen på datatekniska program rev Övningstentor 2018, frågor och Ämnet religionskunskap behandlar hur religioner och andra livsåskådningar kommer till uttryck i människors ord och handlingar. I ämnet ingår även kunskaper om etiska och existentiella frågor.